Kontakt - Poistenie komplexné

  • Typ komplexné cestovné poistenie Komfort Europa cena pre jednu osobu je 2,50 €
  • Typ komplexné cestovné poistenie Europa plus cena pre jednu osobu je 3 €

Poisťovateľ

Europäische Reiseversichrung AG poisťovňa z iného členského štátu so sídlom
Pribinova 25
811 09 Bratislava
IČO 36 681 512

Dokument: