Doprava

Autobusová doprava

Je poskytovaná do Chorvátska. K niektorým letoviskám sú zvozové trasy a klienti majú garantovanú kvalitu autobusu od hranice SR. Každý cestujúci musí mať vlastné sedadlo (aj deti do 2 rokov). Ubytovanie nesúvisí priamo s dopravou. Hotel alebo zahraničný partner nemá povinnosť poskytnúť pre klientov izbu alebo apartmán. V zmluve je uvedený deň odchodu na dovolenku a deň príchodu späť na Slovensko.

Individuálna doprava

Pobyty individuálnou dopravou - v zmluve je uvedený začiatok a koniec pobytu v príslušnom zariadení.

Individuálna doprava                                      Autobusová doprava

9.6 -16.6. 2018                                                    8.6. -17.6.2018

16.6. -23.6.2018                                                 15.6. - 24.6.2018

23.6 -30.6.2018                                                   22.6. – 1.7.2018

30.6. -7.7.2018                                                    29.6. -8.7.2018

7.7. - 14.7.2018                                                   6.7. – 15.7.2018

14.7. -21.7.2018                                                 13.7. - 22.7.2018

21.7. -28.7.2018                                                 20.7. – 29.7.2018

28.7.-  4.8.2018                                                   27.7. -5.8. 2018

4.8. -11.8.2018                                                    3.8. – 12.8.2018

11.8. - 18.8.2018                                                 10.8.-19.8.2017

18.8. - 25.8.2018                                                 17.8 – 26.8.2018

25.8.- 1.9.2018                                                    24.8  – 2.9.2018

1.9. – 8.9.2018                                                    31.8 – 9.9.2018

8.9. – 15.9.2018                                                  7.8. – 16.9.2018

Letecká doprava

Je zabezpečovaná počas letnej sezóny charterovými letmi, domácimi a zahraničnými leteckými prepravcami v dôsledku zvýšeného vyťaženia leteckých koridorov, môže dôjsť k zmene odletu aj niekoľko hodín pred odletom na dovolenku. Čas odletu uvedený v pokynoch je orientačný. CK je povinná informovať klienta o každej prípadnej zmene, ktorá nastane. V zmluve je uvedený deň odletu na dovolenku a deň príletu späť na Slovensko.

Technický sprievodca

Zabezpečuje pre klientov počas dopravy do letoviska informačné služby, uvedie klientov na recepciu a oboznámi ich s miestom a časom odchodu po ukončení pobytu

Delegát

CK Riatour má v letoviskách delegáta, alebo stáleho zástupcu pre klientov CK RIATOUR, ktorý má určené informačné dni a hodiny v jednotlivých hoteloch a letoviskách. Mimo informačných hodín sa môžu klienti CK RIATOUR v prípade potreby a neodkladnej záležitosti kontaktovať na jeho mobilný telefón. Číslo telefónu je uvedené na informačnej tabuli a v informačnej knihe.

Telefonický servis - NON STOP

Počas letnej sezóny obdržíte s informáciami o zájazde aj telefónne číslo, na ktoré môžete volať v prípade nepredvídaných okolností.